DRUŠTVO PČELARA JOVAN ŽIVANOVIĆ

Specifično bio-geografsko podneblje Fruške gore izuzetno je za sakupljanje meda, te je pčelarsko društvo Jovan Živanović upravo osnovano sa ciljem da vam podare prirodan, čist med sa posebnim lekovitim karakteristikama. Lipov med se sakuplja i ekstrakuje isključivo na teritoriji nacionalnog parka Fruška gora, monofloralan je i sadrži visok udeo nektara lipe, što ga čini jedinstvenim pčelinjim proizvodom koji nam ovo pčelarsko društvo nudi.