U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da ćemo pokušati da rešimo svaku nastalu situaciju.

Jednostrani raskid

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Ukoliko proizvodi koji su dostavljeni potrošaču oštećeni prilikom transporta i imaju oštećenje na orginalnoj ambalaži, potrošač ima pravo da proizvode vrati i da mu se proizvod zameni ili sredstva refundiraju.

Napomena:

Kada su u pitanju proizvodi koji nemaju standardizovanu težinu, nekada nije moguće isporučiti tačnu količinu. Kovoli.com će se truditi da isporuči željenu količinu za kupca.

Ukoliko imate neko pitanje ili nedoumicu, molimo Vas obratite nam se

KoVoli.com d.o.o

Žorža Klemansoa 8

11000 Beograd

T: + 381 11 42 37 498

M: + 381 62 344-100 ; +381 60 456 -77-33

W: www.kovoli.com

e-mail: info@kovoli.com