VINARIJA PLAVINCI

Ideja koja sve ovo vreme vodi entuzijaste i vizionare srpskog vinarstva oličena je u maloj porodičnoj vinari Plavinci. Njihovo vino je drugačije – proizvodi se od retkih, organski uzgajanih sorti grožđa. Svaki grozd se ručno bere, cedi, flašira i etiketira. Njihov cilj jeste da se energija, strast i želja za posebnošću oseti u svakom gutljaju vina. Primer su kako ulaganje u znanje i trud mogu uroditi plodom i darovati vino koje vrhunskim kvalitetom i posebnošću osvaja bez premca.