SECCOM AGRAR

U Novom Slankamenu, jednom od ekološki najčistijih i prirodno bogatih krajeva Srbije, nalazi se Angus farma u sklopu Seccom Agrara d.o.o. Jedini su koji posebnu pažnju poklanjaju popularizaciji i širenju znanja o uzgoju jedne od najcenjenijih rasa govedi u svetu – angus rasa. Posebnu pažnju poklanjaju mesu koje mora biti zdravo i provereno, a sve to počinje još na čistim, prostranim proplancima –na 8 ha pašnjaka. Tako je ishrana goveda bazirana na ispaši, bez prisustva koncentrata i bilo kakve vrste veštačke prehrane. Stoga, svi proizvodi su zdravi, organskog porekla i savršeno ukusni. Uslovi, znanje i tehnologija uzgajanja koji se primenjuju na farmi u Novom Slankamenu garantuju kvalitetno i visoko cenjeno meso i mesne prerađevine.